Application of FTIR spectroscopy for analysis of the quality of honey

Monika Kędzierska-Matysek, Arkadiusz Matwijczuk, Mariusz Florek, Joanna Barłowska, Anna Wolanciuk, Alicja Matwijczuk, Edyta Chruściel, Radosław Walkowiak, Dariusz Karcz and Bożena Gładyszewska
BIO Web Conf., 10 (2018) 02008
DOI: 10.1051/bioconf/20181002008

This search tool will display articles in Pubmed database database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: