Download citation

Prodromus of vegetation of Yakutia

BIO Web Conf., 16 (2019) 00009
DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/20191600009